מכשירים שייעודם הוא למדוד מקום נקודות או כאלו שיש לסמנן, ולקבען במרחב. דוגמאות לשימוש הנעשה במדידת הנקודות ניתן לראות ברמת המאקרו בניווט מטוסים, וברמת המיקרו בסימון גבולות, במיקום גשרים ובקביעת מידות ברקע/ביחס למפות ארציות ו/או ערים. מכשירי מדידה גיאודטיים מאפשרים מדידה על לרזולוציה של מילימטר, כשזו נעשית על ידי מיקום המכשיר בנקודה מסוימת (תוך השתדלות לכך שתהא ממוקמת בין 2,3 נקודות אחרות שכבר מדודות וידועות מראש) ובכך מדידת המיקום היחסי אל המכשיר מדויקת יותר.