Geomax Zoom20 accXess4

תכונות ונתונים טכניים

  • Encoder אבסולוטי
  • תוכניות מדידה שונות
  • דיסטומט ידני עם יכולת קריאה של עד 400 מטר ללא פריזמה בליווי קרן ליזר .
  • טכנולוגיה חדישה לקריאה מהירה ומדויקת.
  • קריאה עם פריזמה עד 3,500 מטר.
  • קריאה ללא פריזמה עד 400 מטר.
  • גם USB
  • זמן עבודת סוללה עד 36 שעות (תלוי באופן העבודה).

קישורים

הוראות שימוש ומפרט טכני