FAROFOCUS 350

תכונות ונתונים טכניים

  • בעל טווח עבודה מארוכים בענף
  • הקטן וקל בעולם.
  • עמיד בתנאי סביבה קשים.
  • מתפלס ומשלב GPS למיקום.
  • סטייה במרחק +- 1מ”מ.
  • רדיוס עבודה 350 מטר.

קישורים

הוראות שימוש ומפרט טכני