מאזנות אופטיות ודיגיטליות

ZDL700 2480x750-1

מגוון מכשירים שיעודם לקבוע הפרשי גבהים וגבהים סופיים של נקודות בשטח, באתרי בנייה או עבור נקודות ממשלתיות על בסיס של מנגנון אוטומטי שיוצר אופק מדוייק ביותר.