מאזנות לייזר מסתובב

מגוון מאזנות לייזר המשמשות למדידה וסימון.  מכשירים אלו יוצרים סימון המאפשר בנייה בצורה ישרה, אנכית, אופקית וכו. הסימון נעשה על ידי קרן לייזר מסתובבת היוצרת משטח מפולס מסביבה ברדיוס של מעל 150 מטר. את הקרן ניתן לקלוט באמצעות גלאי. כאשר הגלאי מוצב על סרגל מיוחד (לטה) ניתן לקרוא את הפרשי הגובה בין קרן הלייזר ובין הנקודה הנמדדת. הייתרון בעבודה באמצעות מאזנת לייזר הוא שהעבודה מתבצעת ע”י עובד אחד (במקום שניים במאזנת אופטית) ומתבצעת מהר יותר עם סיכוי נמוך יותר לטעויות.